Reklama určená široké veřejnosti ČR

Rakovina děložního čípku a prevence

Rakovina děložního čípku a prevence

HPV infekce

Je infekce způsobena lidskými papilomaviry (HPV z angl. human papillomavirus). HPV virus napadá kůži a sliznice lidského těla. V současnosti je známo více než 100 lidských HPV typů. Z nich asi 15 patří mezi tzv. vysoce rizikové HPV typy, které mohou vést k rozvoji těžkých přednádorových a nádorových změn u žen i mužů. Podílejí se na vzniku karcinomů děložního čípku, vulvy, vagíny, anu (řiti), penisu, karcinomů v oblasti hlavy a krku.

K přenosu HPV infekce dochází nejčastěji:
  • Během pohlavního styku (genito-genitálně, genito-análně, oro-genitálně)
  • K přenosu HPV infekce ale stačí například i dotyk kůže s kůží v genitální oblasti, pohlavní styk není bezpodmínečně nutný

Věděli jste o HPV, že?

Ani kondom plně nechrání před přenosem HPV infekce. Riziko, že se sexuálně aktivní žena či muž během svého života setká alespoň s jedním typem HPV, dosahuje 75-80 %. Rizikovými faktory pro vznik HPV infekce je časný věk při zahájení pohlavního života, počet a typy sexuálních partnerů, stav imunitního systému jedince.

U většiny infikovaných infekce vymizí sama díky fungování imunitních mechanismů. Pokud ale infekce přetrvává, je vysoce rizikovým faktorem vzniku přednádorových změn, které se mohou postupně rozvinout až do stadia zhoubného nádoru (rakoviny děložního čípku či rakoviny vulvy, vagíny nebo anu (řiti)).

Jak se HPV infekce přenáší?

Dívky a mladé ženy se lidskými papilomaviry (HPV) nakazí nejčastěji mezi 15. a 25. rokem života. K nákaze může dojít už při první sexuální zkušenosti, nemusí se přitom jednat přímo o pohlavní styk. K přenosu HPV infekce ale stačí například i dotyk kůže s kůží v genitální oblasti, pohlavní styk není bezpodmínečně nutný. Ani kondom plně nechrání před přenosem HPV infekce.

Přednádorové změny na děložním čípku způsobené virem HPV se mohou rozvinout až do stadia zhoubného nádoru (rakoviny děložního čípku). Příznaky rakoviny děložního čípku nejsou vždy zřejmé, někdy se může nemoc rozvinout bez příznaků až do pokročilého stadia.

Mezi nejčastější příznaky rakoviny děložního čípku patří neobvyklé vaginální krvácení mimo očekávanou periodu a po menopauze. Ke krvácení dochází často po pohlavním styku. Mezi další příznaky rakoviny děložního čípku může patřit bolest a nepříjemné pocity při pohlavním styku a zapáchající vaginální výtok.

18 000 žen žije s danou
diagnózou v čr
800 nových případů
onemocnění V ČR
ročně
300 žen ročně
umírá v čr

Rakovina děložního čípku

Děložní čípek (děložní hrdlo) je součástí dělohy. Pro ženu má význam hlavně v období těhotenství, kdy funguje jako uzávěrový mechanismus těhotné dělohy.

V ČR patří rakovina děložního čípku mezi časté zhoubné nádory u žen, přičemž postihuje zejména ženy v produktivním věku.
Infekce virem HPV často nemá žádné pozorovatelné příznaky a může ji
odhalit až gynekologické vyšetření. Pokud není problém včas odhalen, mohou se přednádorové změny rozvinout až do
stadia zhoubného nádoru (rakoviny děložního čípku či rakoviny vulvy, vagíny nebo anu (řiti)).

Konizace děložního čípku

Konizace děložního čípku

V případě, že dojde k rozvoji přednádorových změn na děložním čípku, je nutné provedení drobného chirurgického zákroku, nejčastěji tzv. konizace děložního čípku. V České republice se každoročně provádí několik tisíc konizací. Konizace děložního čípku zvyšuje pravděpodobnost rizikového těhotenství či riziko předčasného porodu. V případě pokročilého nálezu je nutné provést rozsáhlejší chirurgický zákrok, často s nutností další léčby (radioterapie, chemoterapie).

Prevence

Prevence rakoviny děložního čípku stojí na 2 pilířích:

1. očkování (optimálně před zahájením sexuálního života, v období tzv. HPV naivity)

2. pravidelné gynekologické kontroly

Očkování dosahuje nejvyššího efektu předtím, než se organismus s HPV viry setká, tedy ještě před zahájením sexuálního života.

Očkování proti rakovině děložního čípku má ovšem význam i pro starší dívky a ženy, i v období sexuální aktivity. Po prodělané HPV infekci se totiž nemusí vytvořit dostatečná úroveň imunitní ochrany a v průběhu života ženy tak může docházet k opakovaným infekcím i stejnými typy HPV virů.

Díky pravidelným gynekologickým kontrolám, kterých součástí je cytologické vyšetření, je možné odhalit změněné buňky na sliznici děložního čípku včas a včas zahájit léčbu. Čím později se změny na děložním čípku odhalí, tím je zákrok rozsáhlejší a pro ženu fyzicky i psychicky náročnější.

HPV test
Od 1. 1. 2021 začaly zdravotní pojišťovny hradit další formu vyšetření, a to testování na přítomnost HPV. Jde o vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru. Vyšetření je hrazeno u žen ve věku 35 let, 45 let a 55 let, které mají negativní nález cytologického screeningu (tzn. na děložním čípku nebyly objeveny žádné změny svědčící pro onkologické onemocnění). (zdroj: https://www.nzip.cz/clanek/185-rakovina-delozniho-cipku-screeningovy-program)