Reklama určená široké veřejnosti ČR

Onemocnění

způsobené HPV

Cervarix je vakcína určená k ochraně jedinců ve věku od 9 let před onemocněními způsobenými infekcí lidskými papilomaviry (HPV).

Mezi tato onemocnění patří:

 • Rakovina děložního čípku (rakovina čípku, což je spodní část dělohy) a rakovina anu (řitě)
 • Předrakovinové poškození děložního čípku, zevních pohlavních orgánů, pochvy a řitě (změny v buňkách genitálu nebo řitě, u nichž existuje riziko přeměny na rakovinu)

Typy lidských papilomavirů (HPV) obsažené ve vakcíně (HPV typy 16 a 18) jsou zodpovědné přibližně za 70 % případů rakoviny děložního čípku, 90 % případů rakoviny anu (řitě), 70 % prekancerózních poškození ženských zevních pohlavních orgánů a pochvy a 78 % prekancerózních poškození anu (řitě).

 • Očkovací látka Cervarix nechrání proti všem typům HPV
 • Cervarix není infekční a nemůže proto vyvolat onemocnění způsobená HPV
 • Cervarix se nepoužívá k léčení onemocnění způsobených HPV, pokud již v době očkování existují

Pokud se jako první dávka očkování podá vakcína Cervarix, doporučuje se,
aby se očkovací schéma dokončilo vakcínou Cervarix (a ne jinou vakcínou proti HPV).

Kdy nelzeprovést očkování

vakcínou Cervarix?

Vakcína Cervarix nesmí být podána osobám alergickým na léčivé látky obsažené ve vakcíně nebo na kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v příbalovém letáku). Příznaky alergické reakce mohou být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok tváře nebo jazyka. Podobně jako je tomu u všech vakcín, ani Cervarix nemusí chránit všechny očkované jedince.

Před použitím vakcíny Cervarix se rovněž poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v případě, že:

 • Máte problémy s krvácivostí nebo se vám snadno tvoří modřiny
 • Máte jakékoli onemocnění, které snižuje odolnost vůči infekci, jako je například infekce HIV
 • Trpíte závažným infekčním onemocněním s vysokou horečkou. V takovém případě bude zřejmě nutné odložit očkování, dokud se neuzdravíte. Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou pro očkování, ale přesto o tom nejdříve informujte lékaře

Cena očkování

Očkování vakcínou Cervarix je pro jedince ve věku 13 let plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Na úhradu obou dávek očkovací látky mají třináctiletí nárok v případě, že očkování je zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku pojištěnce. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Očkování dívek Očkování dívek Očkování dívek

Očkování dívek

V současnosti je známo více než 100 lidských HPV typů. Z nich asi 15 patří mezi tzv. vysoce rizikové HPV typy, které mohou vést k rozvoji těžkých přednádorových a nádorových změn u žen i mužů. Podílejí se na vzniku karcinomů děložního čípku, vulvy, vagíny, anu (řiti), penisu, karcinomů v oblasti hlavy a krku. K přenosu HPV infekce dochází nejčastěji během pohlavního styku (genito-genitálně, genito-análně, oro-genitálně). K přenosu HPV infekce ale stačí například i dotyk kůže s kůží v genitální oblasti, pohlavní styk není bezpodmínečně nutný.

Ani kondom plně nechrání před přenosem HPV infekce. Riziko, že se sexuálně aktivní žena během svého života nakazí alespoň jedním typem HPV, dosahuje 75-80 %. Rizikovými faktory pro vznik HPV infekce je časný věk při zahájení pohlavního života, počet a typy sexuálních partnerů, stav imunitního systému jedince.

Očkování dívek
 • 1 000 nových případů onemocnění ročně
 • 18 000 dívek a žen žije s danou diagnózou
 • 400 žen ročně umírá

Riziko, že se sexuálně aktivní žena během svého života nakazí alespoň jedním typem HPV, dosahuje 75-80 %. Ve většině případů se organismus vypořádá s HPV infekcí sám. Pokud infekce vysoce rizikovými HPV viry přetrvává, může vést až ke vzniku rakoviny děložního čípku.

Vhodnou formou prevence rakoviny děložního čípku je kombinace očkování (optimálně před zahájením sexuálního života) a pravidelných gynekologických prohlídek.

Téměř polovina dívek a žen ale na pravidelné preventivní gynekologické prohlídky vůbec nepřijde.

 • Individuální ochrana
  Prevence vzniku těžkých přednádorových změn děložního čípku, vulvy, vagíny i anu (řiti) a nádorů děložního čípku a anu (řiti), které jsou způsobeny určitými onkogenními typy lidských papilomavirů (HPV)
 • Snížení rizika nutnosti provedení chirurgických zákroků na čípku*
  * V analýze na konci studie Cervarix snižoval nutnost definitivních terapeutických zákroků na čípku o 70,2 % u tzv. naivní populace (populace, která se doposud nesetkala s HPV infekcí).
 • Ochrana potenciálních partnerů/partnerek

Největší benefity přináší očkování dívek proti HPV před zahájením sexuálního života.

Očkování chlapců

V současnosti je známo více než 100 lidských HPV typů. Z nich asi 15 patří mezi tzv. vysoce rizikové HPV typy,
které mohou vést k rozvoji těžkých přednádorových a nádorových změn u žen i mužů. Podílejí se na vzniku karcinomů děložního čípku, vulvy, vagíny, anu (řiti), penisu, karcinomů v oblasti hlavy a krku.

K přenosu HPV infekce dochází nejčastěji během pohlavního styku (genito-genitálně, genito-análně, oro-genitálně). K přenosu HPV infekce ale stačí například i dotyk kůže s kůží v genitální oblasti, pohlavní styk není bezpodmínečně nutný. Ani kondom plně nechrání před přenosem HPV infekce. Riziko, že se sexuálně aktivní žena či muž během svého života nakazí alespoň jedním typem HPV, dosahuje 75-80 %. Rizikovými faktory pro vznik HPV infekce je časný věk při zahájení pohlavního života, počet a typy sexuálních partnerů, stav imunitního systému jedince.

Očkování chlapců
 • Individuální ochrana
  Prevence vzniku těžkých přednádorových změn anu (řiti) a nádorů anu (řiti), které jsou způsobeny určitými onkogenními typy lidských papilomavirů (HPV)
 • Ochrana potenciálních partnerek/partnerů

Největší benefity přináší očkování chlapců proti HPV před zahájením sexuálního života.