Reklama určená široké veřejnosti ČR

Očkovací schéma vakcíny Cervarix

Celkový počet dávek vám/vašemu dítěti bude podán na základě věku v době podání první dávky.

Věk 9 – 14 let (včetně) – 2 dávky

1. dávka

se podává ve zvolený den

2. dávka

se podává mezi 5 a 13 měsíci po 1. dávce

Věk 15 let a starší – 3 dávky

1. dávka

se podává ve zvolený den

2. dávka

1. měsíc po 1. dávce

3. dávka

6 měsíců po 1. dávce

Očkování proti HPV a jeho účinnost

Vakcína Cervarix chrání proti nejčastějším typům virů HPV

Vakcína Cervarix chráníproti nejčastějším typům virů HPV

Existuje minimálně 15 typů HPV virů, které mohou vyvolat těžká přednádorová poškození či rakovinu děložního čípku.

Výsledky studií ukázaly, že u dívek ve věku 15 – 25 let, které se dosud s infekcí HPV nesetkaly, nebyl po očkování třemi dávkami vakcínou Cervarix zaznamenán žádný případ těžkých přednádorových změn děložního čípku, který by byl způsoben typy HPV virů 16 a 18. Ty jsou odpovědné za zhruba 70 % případů nejtěžších přednádorových poškození děložního čípku.

Ochrana proti vysoce rizikovým typům HPV viru

U dívek ve věku 15 – 25 let, které se s HPV infekcí ještě nesetkaly (tzv. HPV naivní), byl ve studii zaznamenán až 93 % pokles všech případů těžkých přednádorových změn děložního čípku. Celková účinnost vakcíny Cervarix u HPV naivních dívek v dané studii byla 93,2 %, a to bez ohledu na typ viru HPV, který změny způsobil.**

** 93 % účinnost na předrakovinová poškození stadia (CIN3+) u dívek a žen ve věku 15-25 let, které se s HPV virem doposud nesetkaly (tzn. HPV naivní) a které byly očkovány 3 dávkami vakcíny Cervarix.

Vakcína Cervarix poskytuje ochranu nejenom proti ve vakcíně obsaženým HPV 16 a HPV 18, ale také proti některým dalším vysoce rizikovým typům HPV viru.

Kdy je nejlépe očkovat?

Při zahájení očkování v čase HPV naivity (to je v období, kdy se s HPV infekcí organismus ještě
nesetkal), má vakcína Cervarix potenciál ochránit 9 z 10 dívek před vznikem těžkých přednádorových
změn na děložním čípku bez ohledu na typ viru HPV, který změny způsobil.

V běžné praxi nemusí vakcína dosahovat výsledků z klinických testů. Podobně jako u všech ostatních
vakcín nemusí vakcína Cervarix chránit všechny očkované jedince. Cervarix nemá účinek na již aktivní HPV infekci nebo
klinicky přítomné onemocnění. Pravidelný gynekologický screening proto zůstává velmi důležitý. K nejčastějším
nežádoucím účinkům po aplikaci vakcíny Cervarix patří lokální reakce v místě vpichu, bolest hlavy a svalů.

Konizace děložního čípku

Snížení rizika nutnosti podstoupení chirurgických zákroků na čípku*

HPV vakcíny jsou první vakcíny cíleně vyvinuté k ochraně před onkologickým onemocněním. Nejvyššího efektu dosahuje očkování proti rakovině děložního čípku před zahájením sexuálního života, dříve, než se organismus s HPV viry setká.

* V analýze na konci studie Cervarix snižoval nutnost definitivních terapeutických zákroků na čípku o 70,2 % u tzv. naivní populace (populace, která se doposud nesetkala s HPV infekcí).