Reklama určená široké veřejnosti ČR

Otázky a odpovědi

K přenosu HPV infekce dochází nejčastěji během pohlavního styku (genito-genitálně, genito-análně, oro-genitálně).
K přenosu HPV infekce ale stačí například i dotyk kůže s kůží v genitální oblasti, pohlavní styk není bezpodmínečně nutný.
Riziko HPV infekce tak hrozí i při jiných nekoitálních praktikách (například orálním sexu či mazlení).

Kondom snižuje riziko přenosu HPV infekce, nemusí ale plně chránit před přenosem HPV infekce.

HPV infekce je velmi často bezpříznaková. Obvykle se zjistí až při gynekologickém vyšetření. Nepřímý průkaz je pomocí cytologického stěru a kolposkopického vyšetření. Přímý průkaz a jednoznačné potvrzení je možné pouze pomocí speciálního testu na přítomnost HPV viru, který také provádí gynekolog.

Vakcína Cervarix se aplikuje formou injekce do svalu v horní části paže. Celkový počet injekcí závisí na věku v době podání první injekce. Pokud je pacient ve věku 9 až 14 let, sestává očkování celkem ze dvou injekcí. Pokud je ve věku 15 let nebo starší obdrží celkem tři injekce.

Očkování proti rakovině děložního čípku vakcínou Cervarix je obecně dobře snášeno. Nejčastějšími nežádoucími účinky mohou být lokální reakce v místě vpichu jako je zarudnutí, otok či bolestivost, dále bolest svalů nebo hlavy. Výčet všech možných nežádoucích účinků a jejich frekvenci naleznete v příbalové informaci vakcíny Cervarix.

Při injekčním podávání vakcíny nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště u dospívajících). Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste vy nebo vaše dítě již někdy při injekci omdleli.

Nejlepších výsledků dosahuje očkování u dívek a žen, které se ještě s infekcí HPV nesetkaly. Je možné očkovat dívky od 9 let, za ideální je považován věk mezi 12 a 15 lety, tedy ještě před zahájením sexuálního života. Efektivita očkování je dána tím, že se tyto dívky s HPV infekcí ještě nesetkaly a také proto, že si tvoří více protilátek než starší ženy. Očkování je ale prospěšné i pro starší dívky a ženy, které již pohlavním životem žijí.

Očkování je preventivní, nemá́ léčebný účinek. Neovlivní změny, které způsobila infekce HPV ještě před očkováním nebo před podáním všech dávek.

Největší efekt má očkování u dívek a žen, které se ještě s HPV infekcí nepotkaly.
Očkování proti rakovině děložního čípku má ovšem význam i pro starší dívky a ženy, i v období sexuální aktivity.
Po prodělané HPV infekci se totiž nemusí vytvořit dostatečná úroveň imunitní ochrany a v průběhu života ženy tak může docházet k opakovaným infekcím i stejnými typy HPV virů.

Vakcína není terapeutická a nemá vliv na již probíhající onemocnění. Vzhledem k složitosti otázky kontaktujte, prosím, svého lékaře, který vám poskytne podrobné informace.

Očkování vakcínou Cervarix je pro 13leté plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. I pro ostatní věkové skupiny došlo od uvedení vakcíny na trh k významnému poklesu ceny. O aktuální ceně se informujte u dětského lékaře svého dítěte nebo gynekologa.